Adi Universal Şirketler Grubu Danışmanları, madencilik yaşam döngüsünün tüm aşamalarında kömür ve metalik madencilik müşterilerine hizmet verir ve hem yerüstü hem de yer altı madenciliğinde uzmanlaşmıştır. Afganistan genelinde faaliyet gösteriyoruz.

Anahtar yetenekler:

  • Kaynak tanımı, keşif sondajı ve maden fizibilite çalışmaları
  • Afganistan demir cevheri, bakır, kalay, nikel, altın, gümüş ve çinkoya açık kesim madencilik hizmetleri
  • Afganistan’ın bakır ve altınına yeraltı madencilik hizmetleri
  • Delme, patlayıcı üretimi ve temini, patlatma ve kırma
  • Maden ocağının kapatılması ve rehabilitasyonu.